Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?
18 lipca 2021

Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

przez Jarek
  • 0 komentarzy
W społecznej świadomości Polaków od lat funkcjonuje przekonanie, że między zawodami adwokata i radcy prawnego istnieją bardzo duże różnice i że nie z każdą sprawą czy problemem prawnym można się zgłosić do kancelarii radcowskiej. Nadal wiele osób uważa, że radca prawny zajmuje się przede wszystkim sprawami przedsiębiorców, zaś dobry adwokat to jedyna gwarancja sukcesu w trakcie procesu karnego. A jak jest w rzeczywistości i czym faktycznie różnią się od siebie radca prawny i adwokat?

Adwokat – uprawnienia ustawowe

Zakres obowiązków i specyfikę pracy adwokata określa ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 t.j. ze zm.), zgodnie z którą zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności zaś na:

  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • występowaniu przed sądami i urzędami.

Co ważne, adwokatura może świadczyć pomoc prawną nie tylko osobom fizycznym, ale również podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Możliwość wykonywania zawodu adwokata jest zależna od ukończenia studiów prawniczych, następnie odbycia aplikacji adwokackiej, pozytywnego zdania państwowego egzaminu i wpisania na listę adwokatów RP.

Radca prawny – definicja zawodu

Radcy prawni podlegają przepisom prawa zawartym w odrębnym dokumencie, a mianowicie w ustawie z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (dz. U. z 2017 r. poz. 1870 t.j. ze zm.). Zakres obowiązków i uprawnień przysługujący radcy prawnemu został w tej ustawie uregulowany jako świadczenie pomocy prawnej, polegające w szczególności na:

  • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

W praktyce rzecz biorąc radca prawny ma obecnie w Polsce dokładnie takie same uprawnienia w zakresie możliwości wykonywania zawodu profesjonalnego pełnomocnika, jak adwokat. Podobnie jak adwokat, radca prawny również może podjąć pracę w zawodzie dopiero po ukończeniu prawniczych studiów wyższych, aplikacji radcowskiej i pozytywnym zdaniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że choć na pozór zawód adwokata nie różni się od radcy prawnego, to pewne zauważalne rozbieżności między jednym a drugim da się wskazać.

Adwokat a radca prawny – różnice

W wyniku wprowadzania przez ustawodawcę zmian w obowiązujących przepisach prawa w chwili obecnej zarówno adwokat, jak i radca prawny mają możliwość wykonywania tych samych czynności na rzecz swoich klientów. Różnicą między obydwoma zawodami w odniesieniu do tego faktu jest jedynie to, że radca prawny może reprezentować klienta jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych wyłącznie wtedy, gdy nie pozostaje w stosunku pracy. Co istotne, ograniczenie to nie obowiązuje tych radców prawnych, którzy są pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi.Kolejna istotna różnica między adwokatem a radcą prawnym polega na tym, że z radcą prawnym można podjąć stałą współpracę (zatrudnić go) na podstawie stosunku pracy, natomiast w przypadku adwokata możliwe jest tylko zawarcie umowy cywilnoprawnej, ponieważ wykonuje on swój zawód prowadząc indywidualną działalność gospodarczą bądź jako wspólnik spółki. Jest to jednak różnica w zasadzie formalna i nie ma praktycznego znaczenia dla osoby, która chce skorzystać z usług takiego specjalisty.Ostatnią różnicą między radcą a adwokatem jest kolor żabotu togi noszonej na sali sądowej: w przypadku adwokata jest to kolor zielony, natomiast dla radców prawnych – niebieski.

Kancelaria adwokacka Pielecki – adwokaci i radcy prawni z Lublina

W kontekście powyższych informacji widać wyraźnie, że wybierając swego pełnomocnika prawnego należy zwracać przede wszystkim uwagę na umiejętności i specjalizację danego specjalisty, a nie na jego tytuł. Spośród polskich kancelarii prawnych, których zespoły składają się zarówno z adwokatów, jak i radców prawnych, doskonałą renomą cieszy się lubelska Kancelaria Adwokacka adwokata Wiktora Pieleckiego, która od ponad 10 lat świadczy profesjonalne, specjalistyczne usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całej Polski. Z dokładnym zakresem usług i warunkami współpracy można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej Kancelarii.

Następny Post

Telefon firmowy – jaką sieć wybrać? Play, Orange, T-Mobile?

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.