Księga przychodów i rozchodów – co warto o niej wiedzieć?
18 lipca 2021

Księga przychodów i rozchodów – co warto o niej wiedzieć?

przez Jarek
  • 0 komentarzy
W małych oraz mikroprzedsiębiorstwach, księga przychodów i rozchodów jest najbardziej powszechną formą prowadzenia księgowości. Ujmuje się w niej wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze w uproszczonej formie. Jak więc założyć taką księgę i o czym należy pamiętać? Odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek rozliczania się na podstawie KPiR mają przede wszystkim:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne, jawne i partnerskie – jeżeli osiągnięte przez ich właścicieli przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 2.000.000 euro.

Do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zobligowane są również osoby, które wykonują działalność w formie agencji i umów zlecenia, osoby zajmujące się działami produkcji rolnej oraz duchowni, którzy sami zrezygnowali z prawa do zryczałtowania podatku dochodowego.

Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności. Warto dodać, że księgę zakłada się na rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli działalność zaczęliśmy prowadzić w czerwcu, to z tej samej księgi możemy korzystać do końca grudnia. Ponadto, należy również pamiętać, że każda zakończona księga powinna być przechowywana w archiwum firmy przez okres do pięciu lat od zakończenia roku podatkowego.

Jak prowadzić?

KPiR prowadzić można w najbardziej popularny i tradycyjny sposób, czyli w formie papierowej. Można także zdecydować się na wersję elektroniczną i prowadzić księgi za pomocą odpowiednich programów. Sporządzanie ksiąg przychodów i rozchodów w wersji papierowej wymaga stosunkowo dużo czasu oraz pełnego skupienia. Z kolei prowadzenie KPiR za pośrednictwem Internetu znacznie usprawnia proces obliczania podatków oraz zmniejsza ryzyko błędów.

Co musi znaleźć się w księdze przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów służy przede wszystkim do ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, czyli przedstawienia osiąganych przychodów oraz poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dokument ten jest więc niezbędny do rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz wyliczenia kwoty należnego podatku. Poza tym, dzięki prowadzeniu KPiR można ocenić efektywność działań przedsiębiorstwa w danym okresie.W księdze przychodów i rozchodów ujmowane są między innymi poniższe pozycje:

  • przychody,
  • zakup towarów handlowych i podstawowych materiałów,
  • poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności,
  • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Należy również zaznaczyć, że wpisowi do KPiR nie podlegają koszty inwestycji w czasie jej realizacji, zaliczki na poczet dostaw lub sprzedaży produktów, obrót opakowaniami zwrotnymi czy jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Następny Post

Telefon firmowy – jaką sieć wybrać? Play, Orange, T-Mobile?

Sprawdź również

18 lipca 2021
RRSO – co to oznacza?

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.