PROCHEM: Pionier doskonałości w projektach przemysłowych
21 marca 2024

PROCHEM: Pionier doskonałości w projektach przemysłowych

przez Jarek
  • 0 komentarzy

Firma budowlana PROCHEM jest w Polsce pionierem w dziedzinie inżynierii, projektowania i realizacji inwestycji przemysłowych, projektów budowlanych ogólnego przeznaczenia oraz działań na rzecz ochrony środowiska, z historią przedsiębiorstwa sięgającą 1947 roku. Długoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje i profesjonalizm pracowników, wsparte zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi i metod pracy, stanowią fundament jej niezmiennie wysokiej pozycji na rynku budowlanym.

Specjalistyczne rozwiązania dla inwestycji budowlanych

PROCHEM specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych, oferując kompleksowe usługi począwszy od przygotowania koncepcji projektowych, aż po symboliczne przekazanie kluczy inwestorom. Angażujemy się w organizację i zarządzanie inwestycjami, pełniąc funkcje doradczą, developerską, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu FIDIC czy też generalnego wykonawcy projektu. Dodatkowo świadczymy usługi doradcze w zakresie kontraktów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.

W PROCHEM zatrudniamy doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, m.in. technologii, architektury, budownictwa i konstrukcji, drogownictwa, mechaniki, elektryki, teletechniki i telekomunikacji, instalacji i innych. Ponadto w naszej firmie pracują inżynierowie projektu, inspektorzy nadzoru oraz inne osoby techniczne niezbędne do skutecznego zarządzania realizacją inwestycji. Od 1994 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Misja: Dostarczanie wysokiej jakości

Misją PROCHEM jest umożliwienie klientom uzyskania rzeczywistej przewagi konkurencyjnej poprzez świadczenie usług najwyższej jakości, z zachowaniem ustalonych terminów i budżetów oraz zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Podstawową zasadą, która kieruje rozwojem PROCHEM, jest osiągnięcie satysfakcji klienta poprzez spełnienie jego wymagań, realizację usług w ramach ustalonych budżetów i harmonogramów oraz utrzymanie wysokich standardów jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W tym celu stale inwestujemy w rozwój, doskonalimy metody i narzędzia pracy oraz dążymy do maksymalizacji satysfakcji klienta.

PROCHEM konsekwentnie wdraża Politykę Jakości. W 1995 roku firma jako pierwsza polska firma inżynierska uzyskała certyfikat jakości ISO 9001, a w 2003 roku – certyfikat AQAP. W 2010 roku, w celu dalszego udoskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, rozpoczęto prace nad rozszerzeniem jego zakresu o zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy. Obecnie PROCHEM S.A. posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodne z normami ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem), a także spełnia wymagania AQAP 2110:2016 (NATO).

Rozszerzanie działalności: Wielopoziomowa obsługa inwestycji budowlanych

PROCHEM, zachowując charakter swoich usług i korzystając z wiedzy oraz umiejętności swoich pracowników, zapewnia kompleksową obsługę klienta i dąży do rozszerzenia zakresu swojej działalności o obszary bardziej złożone, wymagające dużego nakładu pracy na poziomie organizacyjnym.

W tym celu w 1996 roku firma rozpoczęła budowę holdingu, który skupia firmy reprezentujące specjalności niezbędne do pełnej obsługi inwestycji. Zapewnienie zachowania jednolitych norm i standardów jakościowych było jednym z kluczowych założeń tego przedsięwzięcia. Spółki zależne od holdingu świadczą usługi, które można podzielić na następujące grupy:

  • Usługi inżynieryjne i wykonawstwo instalacji
  • Działalność deweloperska
  • Inne usługi (np. informatyczne)

Dzięki wykorzystaniu potencjału firm z tego samego strukturalnego kapitału oraz współpracy z dotychczasowymi podwykonawcami, jesteśmy w stanie podejmować się realizacji dużych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Obecnie Grupa Kapitałowa składa się z kilku spółek.

Poprzedni Post

Dystrybutory filtrujące – nowa jakość wody w biurze

Następny Post

Kraków: Profesjonalne Usługi Księgowe dla Firm

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.