Wynagrodzenie netto i brutto – czym to się różni?
18 lipca 2021

Wynagrodzenie netto i brutto – czym to się różni?

przez Jarek
  • 0 komentarzy

Kwestia wynagrodzenia pojawia się już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W momencie zawierania umowy o pracę należy umieścić na niej kwotę wynagrodzenia, jakie każdego miesiąca będzie pobierał pracownik. W tym momencie pojawiają się takie pojęcia jak wynagrodzenie netto i brutto. Czym różnią się te dwa sformułowania i skąd ta różnica wynika?

Różnice pomiędzy netto i brutto

Zwykle, rozmawiając o wynagrodzeniu, rozróżniamy jego dwa rodzaje – wynagrodzenie netto i wynagrodzenie brutto. Należy pamiętać o tym, że wynagrodzenie netto to realna kwota wynagrodzenia, którą otrzymamy w dniu wypłaty. W umowie o pracę, którą podpisujemy z pracodawcą, niezależnie od jej rodzaju niestety zawsze wskazywane jest wynagrodzenie brutto. Jest to wynagrodzenie zawierające wszystkie obowiązkowe składki, które są odprowadzane przez pracodawcę z naszego wynagrodzenia. Oznacza to, że nie należy sugerować się kwotą wynagrodzenia podaną w umowie, gdyż jest ona myląca – w rzeczywistości kwota ta będzie o wiele niższa. Zasadniczo wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie ze wszystkimi składkami, a wynagrodzenie netto to wynagrodzenie, które otrzymujemy „na rękę”. Warto widzieć z czego wynika różnica pomiędzy netto i brutto oraz co dzieje się z pozostałą kwotą naszego wynagrodzenia. Nasz pracodawca odprowadza od naszego wynagrodzenia brutto następujące kwoty:

  • składkę na ZUS, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe,
  • składkę na NFZ, czyli ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczkę na podatek dochodowy (podatek od uzyskanych dochodów płaci każdy bez wyjątku, także osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o dzieło).

Składki netto i brutto wszystko na ich temat

Należy pamiętać, że składki te nie są w całości płacone przez pracownika, a zatem nie są w całości potrącane z jego wynagrodzenia – pewną część płaci pracodawca. Warto podkreślić, że składki, które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto, różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% i jest pokrywana w równej części przez pracownika oraz przez pracodawcę – po 9,76%. Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% i w tym wypadku pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%. Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% wynagrodzenia brutto i pracownik pokrywa ją w całości sam. Trafia ona tak samo jako powyższe składki – do ZUS. Dzięki tej składce pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek chorobowy. Wysokość składki na to ubezpieczenie wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych trzech składek (emerytalnej, rentowej i chorobowej). Dzięki opłacaniu tej składki pracownik będzie mógł bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia. Poza uwzględnieniem składek, przeliczanie kwoty brutto na netto wymaga także odliczenia od wypracowanej sumy zaliczki na podatek dochodowy.

Następny Post

Telefon firmowy – jaką sieć wybrać? Play, Orange, T-Mobile?

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.